กำลังประมวลผล...** โปรดรอสักครู่ **

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการที่รอการยืนยัน ,  คือรายการที่จองสำเร็จ ,  คือรายการที่จองไม่สำเร็จ หรือ ยกเลิกการจอง
« ตุลาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
วันปิยมหาราช
24
25 26 27 28 29 30 31
รายการขอใช้ห้องวันนี้==> วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เวลา ห้อง ผู้ขอ ขอใช้ห้องเพื่อ
08:00 - 12:00ห้องเรียน 1401 (เครื่องปรับอากาศ) อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯดร.ศรัญญา ยิ้มย่องใช้สอบโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิตสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
08:30 - 12:00ห้องเรียน 1302 อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯอ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะสรุปวิชาสัมมนา
09:00 - 20:00ห้องเรียน 1204 อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯนายอรรถพร แขสวัสดิ์จัดเตรียมโครงการถ่ายทอดควาามรู้จากพี่สู่น้อง สาขา ITBI
10:00 - 12:00ห้องเรียน 1301 อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯอ.ภัคญาณี สุดสารสอบย่อย
11:30 - 13:00ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารเทียนทองนางสาวชลลดา ประทุมมาลย์นนท์ผู้บริหาร ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม และดร.ชิตพล ชัยมะดัน ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
14:00 - 18:00ห้องเรียน 1205 อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯนายอรรถพร แขสวัสดิ์สอบโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ