กำลังประมวลผล...** โปรดรอสักครู่ **

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการที่รอการยืนยัน ,  คือรายการที่จองสำเร็จ ,  คือรายการที่จองไม่สำเร็จ หรือ ยกเลิกการจอง
« ตุลาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1    2         3        4        5
6 7      8       9         10              11      12
13 14 15       16    17                18     19
20   21      22   23
วันปิยมหาราช
24        25    26
27 28    29  30   31           
รายการขอใช้ห้องวันนี้==> วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เวลา ห้อง ผู้ขอ ขอใช้ห้องเพื่อ
08:00 - 17:00ห้องเรียน 1203 อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯนางสาวพัชรวดี พูลสำราญเพื่อสอนเสริมวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
08:00 - 12:00ห้องเรียน 1304 อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯนางสาวพัชรวดี พูลสำราญเพื่อสอนชดเชยวิชา DSAG
11:30 - 12:00ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารเทียนทองนางสาวชลลดา ประทุมมาลย์นนท์ผู้บริหาร ผศ.ดร.วิชุดา และดร.ชิตพล ประชุมทางไกลคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
13:00 - 17:00ห้องเรียน 1201 อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯนางสาวพัชรวดี พูลสำราญสอนชดเชยวิชา Data Structure and Algorithms
16:00 - 19:00ห้องเรียน 1302 อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯอ.ภัคญาณี สุดสารสอนชดเชย