รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

🎉🎉เปิดรับสมัคร !!! นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2 !!!!!!🎉🎉

📌- คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
📌- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
📌- โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาตร์และบริหารธุรกิจ

😍ขั้นตอนการรับสมัคร
🔻ดาวน์โหลดใบสมัครที่ >> คลิก

🔻ศึกษาระเบียบการรับสมัครได้ที่ >> คลิก

📣📭 ส่งใบสมัครและหลักฐาน ได้ตั้งเเต่วันนี้ ถึง 28 มิ.ย. 60

❗️❗️หมายเหตุ กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ส่งเป็นแบบด่วนพิเศษ EMS เท่านั้น และชำระเงินค่าสมัครเป็นแบบธนานัติแบบธรรมดา ❗️❗️

Share Button