ชีวิตในรั้วเทา-ทอง

ชีวิตในรั้วเทา-ทอง

ดาวน์โหลด >> คู่มือแนวปฏิบัติและข้อควรทราบในการเข้าอยู่หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

ดาวน์โหลด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต

  หอพักในมหาวิทยาลัยมี 2 หอพักด้วยกัน ได้แก่
1. หอพักนิสิตชาย 
>> เป็นอาคาร 4 ชั้น มีจำนวน 96 ห้อง พักห้องละ 4 คน และมีห้องนิสิตพิการ 2 ห้อง พักห้องละ 2 คน รองรับได้ทั้งสิน 380 คน
2. หอพักนิสิตหญิง 
>> เป็นอาคาร 4 ชั้น มีจำนวน 96 ห้อง พักห้องละ 4 คน และมีห้องนิสิตพิการ 2 ห้อง พักห้องละ 2 คน รองรับได้ทั้งสิน 380 คน

                  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 230 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดสระแก้วได้อย่างสะดวกหลายวิธี ทั้งโดยรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และรถไฟ
 >โดยรถไฟ   
                    การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดสระแก้วทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5-4.5 ชั่วโมง  สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและราคาตั๋วโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และจองตั๋วรถไฟก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า วัน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2220-4444 ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 
>โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ เส้นทาง ได้แก่
                เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงรังสิต แล้วใช้สะพานวงแหวนแยกขวา เข้าเส้นทางหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้วแยกขวาใช้เส้นทางหมายเลข 33 ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร
                เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงแยกหินกอง ประมาณกิโลเมตรที่ 90 แยกขวาใช้เส้นทางหมายเลข 33 ผ่านอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก และอำเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร
                เส้นทางที่ 3 ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม ถึงอำเภอกบินทร์บุรี แยกขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 33 ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร
                เส้นทางที่ 4 ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 54 ให้แยกขวาไปตามทางหมายเลข 359 อีกประมาณ 65 กิโลเมตรถึงจังหวัดสระแก้ว

แผนที่การเดินทาง

9969total visits,2visits today