โครงสร้างการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูพา
โทร.038-102222 ต่อ 2901

1k-ภัทรภร

นางภัทรภร ธรรมมะ

ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
โทร.037-261802 ต่อ 1002

7407total visits,1visits today