โครงสร้างการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูพา
โทร.038-102222 ต่อ 2901

ผศ.ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
โทร.037-261802 ต่อ 1001

อ.เน็ต

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
โทร.037-261802 ต่อ 1119

1k-ภัทรภร

นางภัทรภร ธรรมมะ

ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
โทร.037-261802 ต่อ 1002

5571total visits,5visits today