โครงสร้างการบริหาร

รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูพา
โทร.038-102222 ต่อ 2901

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
โทร.037-261802 ต่อ 1001

อาจารย์ธนพร คำวรรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
โทร.037-261802 ต่อ 1119

1k-ภัทรภร

นางภัทรภร ธรรมมะ

ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
โทร.037-261802 ต่อ 1002

4125total visits,3visits today