โครงสร้างการบริหาร

นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
โทร.037-261802 ต่อ 1001

1k-ภัทรภร

ดร.ภัทรภร ธรรมมะ

ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
โทร.037-261802 ต่อ 1002

7680total visits,2visits today