– ประชาสัมพันธ์โครงการด้านอาชีพแก่นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หลักสูตรของ TTB ชวนน้องใหม่ไฟแรงเข้าร่วมหลักสูตร Young Financial Advisor 2023

ประชาสัมพันธ์โครงการด้านอาชีพแก่นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
.
ในหลักสูตรของ TTB ชวนน้องใหม่ไฟแรงเข้าร่วมหลักสูตร Young Financial Advisor 2023
น้องๆที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้
.
งานประชาสัมพันธ์ /งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

778total visits,3visits today