มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วมงาน “วันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 14“ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมลนิธิรัฐบุรุษ (ศกร.มรป.) ณ บ้านซับใหญ่ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จดหมายข่าวกองฯ ฉับบที่31-67

160total visits,6visits today