– ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ความเข้าใจทั่วไป ภาคความสามารถทางภาษาและคอมพิวเตอร์ และภาคประเมินทัศนคติ (ภาค ก.) ครั้งที่ 1/2567

ปก รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการเงิน 11 มิ.ย. 67

51total visits,3visits today