– ข่าวดี สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดซื้อลิขสิทธิ์ Adobe สำหรับการศึกษา ให้กับนิสิต ม.บูรพา ได้ใช้กันอย่างถ้วนหน้า เพียงแค่เข้าใช้ด้วยอีเมล @my.buu.ac.th

ข่าวดี‼ 🤩สำหรับนิสิต ม.บูรพา🤩

มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดซื้อลิขสิทธิ์ Adobe สำหรับการศึกษา ให้กับนิสิต ม.บูรพา ได้ใช้กันอย่างถ้วนหน้า เพียงแค่เข้าใช้ด้วยอีเมล @my.buu.ac.th (ตัวอย่าง: 67560000@my.buu.ac.th) ในการลงทะเบียนการใช้งาน💻

สามารถ Download ได้ที่ : https://adobe.ly/3yWs41w

……………………………………………………………….

***โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Adobe อย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดที่ https://adobe.ly/3VD9NPF

……………………………………………………………….

***ทั้งนี้ หาก Adobe ตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของบัญชีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ***

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ สำนักงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา https://www.facebook.com/computerburapha/posts/853397830147668?ref=embed_post

ประชาสัมพันธ์ Adobe นิสิต

63total visits,5visits today