– เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) 🔥
สำหรับนิสิตที่เรียนดี ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์
จำนวน 4 ทุน
1. ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
2. ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 118 ทุน ทุนละ 7,500 บาท
3. ทุนสุทธิพงษ์ พรมมิน จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
4. ทุนคุณอุทัศน์ พิทักษ์สายชล จำนวน 1 ทุน จำนวน 5,000 บาท
🗂 แบบฟอร์มเอกสารที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://bit.ly/document66
✍️สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/BUUscholarship67
⏰ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เวลา 16.30 น. ⚡️
(เปิดระบบสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น.)
👉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
📍 กำหนดการสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1719559599_1

83total visits,1visits today