กำหนดการเปิดหอพักและรายงานตัวเข้าหอพักภาคต้น ปีการศึกษา 2560

กำหนดการเปิดหอพักภาคต้นและรายงานตัวเข้าหอพักภาคต้น ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ : สำหรับนิสิตที่สมัครหอพักนิสิต พร้อมกับการรายงานตัวออนไลน์ (กรณี : นิสิตสมัครแบบออนไลน์) และดำเนินการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครพักอาศัยในหอพัก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อนำมายื่นในวันรายงานตัวเข้าหอพักนิสิต

773total visits,1visits today