>> ประกาศ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จัดตั้งจุดบริการจำหน่ายสินค้า

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเข่าพื้นที่จัดตั้งจุดบริการจำหน่ายสินค้า ร้านมินิมาร์ท
บริเวณชั้นล่างอาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ วิทยาเขตสระแก้ว

รายละเอีด ตามเอกสารแนบ Download : แบบใบเสนอราคาร้านค้า

472total visits,2visits today