>>ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากล่าง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

>ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากล่าง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1448total visits,1visits today