การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

สาขาที่เปิดรับ TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th

โครงการเพชรตะวันออก

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

โครงการ MOU

 

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

 

โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง

 

โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 1

 

โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

 

โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ ครั้งที่ 1

 

 

1367total visits,1visits today