TCAS รอบที่ 2 : รับตรงโควตา ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครวันที่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค. พ.ศ. 2562

TCAS รอบที่ 2 : รับตรงโควตา ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครวันที่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค. พ.ศ. 2562

นักเรียนผู้สนใจสมัครเรียนต่อใน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 รับตรงโควตา
ขอให้ศึกษารายละเอียดกำหนดการรับสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัคร วิธีการคัดเลือก ใน “ระเบียบการรับสมัคร”
ซึ่งแต่ละโครงการฯ จะแตกต่างกันไป

โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2 -> (รับสมัครออนไลน์) (ระเบียบการรับสมัคร)

โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ ครั้งที่ 2 -> (รับสมัครออนไลน์) (ระเบียบการรับสมัคร)

โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1 -> (รับสมัครออนไลน์) (ระเบียบการรับสมัคร)

 

*จำนวนรับสมัครแต่ละคณะและหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ในโครงการต่างๆ -> (รายละเอียด)

เว็บไซต์ -> งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

3127total visits,1visits today