เตรียมความพร้อมก่อนสู่โลกแห่งการทำงานยุค 4.0 Super Hi-Tech

เตรียมความพร้อมก่อนสู่โลกแห่งการทำงานยุค 4.0 Super Hi-Tech
งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ ๓ และ ๔
เข้าร่วมกิจกรรม Workshop “เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน”
การเขียนประวัติตนเองอย่างไรให้น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง
โดยวิทยากรบริษัท TOPGUN และ SUPER RESUME
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
สำรองที่นั่งออนไลน์ https://goo.gl/forms/3PUFZ5S622rcytWM2
ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

1070total visits,1visits today