– ขั้นตอนการยื่นเรื่องรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ออนไลน์

ขั้นตอนการยื่นเรื่องรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ออนไลน์

1.นิสิตกรอกคำร้องพร้อมแนบเอกสารตามประกาศ

2.ถ่ายภาพคำร้องพร้อมหลักฐานส่งมายังกล่องข้อความของทางเพจ ภายในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เท่านั้น

3.นิสิตจะต้องนำเอกสารฉบับจริงมาส่งอีกครั้งตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด(จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

เอกสารที่ต้องถ่ายรูปส่ง 1.หน้าบุคแบงค์ธนาคารกรุง 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาบัตรนิสิต 4.คำร้องขออนุญาตลาออกจากหอพักและการขอคืนค่าประกัน 5.หนังสือยินยอมโอนเงินค่าประกัน 6.ใบเสร็จค่าประกันของเสียหาย

หมายเหตุ: หากไม่นำเอกสารฉบับจริงมาส่งตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนดถือว่าสละสิทธิการรับเงินค่าประกันคืน

ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง

– คำร้องขออนุญาตลาออกจากหอพักและการขอคืนค่าประกัน

– หนังสือยินยอมโอนเงินค่าประกัน

– ประกาศการรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก

578total visits,1visits today

Posted in 1หอพัก.