– คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

1393total visits,6visits today