– ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิต เพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา


ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา

 

ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถมารายงานตัวเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้ เนื่องจากติดสอบ ให้นิสิตนำเอกสารที่แสดงถึงการสอบในวันดังกล่าวมาส่งเพิ่มเติม
ภายในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563

1277total visits,1visits today