– ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ถางป่าทำทาง เก็บเศษไม้ ปรับหน้าดิน

211total visits,1visits today