– ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์)

47total visits,1visits today

Posted in 1ประกวดราคา.