– ประกาศ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จัดตั้งจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จำนวน ๘ ตู้ บริเวณ ๔ จุด ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

769total visits,1visits today