– กำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาวิชาทหาร : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กรณี สมัครเข้า รด.ปี 3

1079total visits,1visits today