– กำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาวิชาทหาร : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กรณี สมัครเข้า รด.ปี 3

104total visits,7visits today