– กำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาวิชาทหาร : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กรณี สมัครเข้า รด.ปี 3

802total visits,3visits today