ประกาศ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหารอาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ จำนวน ๖ ล็อต

ประกาศอาหาร 6 ล็อค

999total visits,1visits today