ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาแนวปฏิบัติการเงินและแนวปฏิบัติงานพัสดุ

เรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมโครงการเสวนาแนวปฏิบัติการเงินและแนวปฏิบัติงานพัสดุ

Share Button