>>ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ด อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเจ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการเรียกผล ปีการศึกษา 2561

ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการเรียกผล ปีกา อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา “ทุนคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้า อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ๓ หน่วยงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครนิสิตรับทุนการศึกษา ปีการศ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตและวัดนัดพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตและวันดนัดพบผู้ปกคร อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อน้ำมันเชื้อเพ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกาศกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทห อ่านเพิ่มเติม

Share Button