ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2

  ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

กิจกรรม สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “Depression…Let’s Talk : ซึมเศร้า…เราคุยกันได้”

  กิจกรรม สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Clip Video กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ปี 2560

  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Clip อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาแนวปฏิบัติการเงินและแนวปฏิบัติงานพัสดุ

  เรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร วิทยาเข อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อการจัดการเรียนการสอน”

  ขอเชิญเข้าร่วม อบรมหลักสูตร “การป อ่านเพิ่มเติม

Share Button

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจด้วย Office Mix & SNIP”

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูต อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ขอเชิญสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab” รุ่นที่ 2

17711total visits,40visits today

Share Button

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตร การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร (Talent Mobility)

  ขยายเวลารับสมัครหลักสูตร การเตรีย อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย”

  ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “50 ปี อา อ่านเพิ่มเติม

Share Button