>>ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ด อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเจ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราค อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ๓ หน่วยงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราค อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทเขตสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ดตะกร้าเหล็กสำหรับใส่ขยะแห้ง โดยวิธีวิเคราะห์เจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทเขตสระแก้ว เรื อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและรา อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากล่าง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

>ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล อ่านเพิ่มเติม

Share Button