>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับต อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2561

 ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับป อ่านเพิ่มเติม

Share Button

กำหนดการรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรีประจำปี 2561 รอบ3 (TCAS 61)

  กำหนดการรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา อ่านเพิ่มเติม

Share Button

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดหลักสูตรใหม่ !!! (สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดหลักสูตร อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว อ่านเพิ่มเติม

Share Button

วันสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง โดยวิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 3

  สำหรับนิสิตที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (รอบสุดท้าย)

  มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับคัดเลือกบ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 รอบที่ 2

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว อ่านเพิ่มเติม

Share Button

คำชี้แจงรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2 รอบที่ 1

  คำชี้แจงรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ อ่านเพิ่มเติม

Share Button