ประกาศ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จัดตั้งจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 2 ตู้ ภายในอาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ประกาศเช่าพื้นที่_compressed

78total visits,1visits today