– ประกาศ เรื่อง วันรายงานตัวเข้าหอพัก หอพักมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

วันรายงานตัวเข้าหอพัก หอพักมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

หอพักนิสิตชาย-2 วิทยาเขตสระแก้ว/หอพักนิสิตหญิง-2 วิทยาเขตสระแก้ว
รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 24 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เวลา 08.30-16.30 น. ณ จุดรายงานตัว บริเวณหน้าหอพักนิสิต

(sparkle)หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว
ใบสมัครเข้าหอพัก สามารถติดต่อขอรับได้ในวันรายงานตัว

(นิสิตต้องกรอกข้อมูลการสมัครมาก่อน ดูรายละเอียดการกรอกใบสมัครได้ที่ https://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/?p=10389)
บัตรนิสิต (ไม่ต้องถ่ายเอกสาร)
บัตรประชาชนของนิสิต (ไม่ต้องถ่ายเอกสาร)
บัตรประชาชนของผู้ปกครอง (ไม่ต้องถ่ายเอกสาร)

การแต่งกายในวันรายงานตัว
ชุดสุภาพ (สวมรองเท้าแตะได้) หรือชุดนิสิต
🔑 เมื่อรายงานตัวเสร็จแล้ว นิสิตจะได้รับกุญแจห้องพักและคีย์การ์ดหอพัก
ขนของเข้าห้องพักและสามารถเข้าอยู่หอพักได้เลยค่ะ

❤️อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นห้องพักได้
เฉพาะกรณีที่นิสิตเข้าพักตรงตามวันและเวลารายงานตัวเข้าพัก
ที่กำหนดของแต่ละหอพัก ตามหอพักที่นิสิตเข้าพักเท่านั้น

🥰ขอความร่วมมือนิสิตให้มารายงานตัวเข้าพักตามวันและเวลาที่กำหนดของแต่ละหอพัก
เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการนิสิตได้อย่างทั่วถึง
อำนวยความสะดวกในด้านการช่วยขนย้ายสิ่งของ
และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

สอบถามเพิ่มเติม
037 261 802 ต่อ 1116

#งานหอพักนิสิต
#กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
#มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

 

161total visits,3visits today