– มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS รอบ 2 : Quota สมัครทาง regservice.buu.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 2 : รอบ QUOTA⏰ รับสมัครตั้งเเต่ 13 ก.พ. 67 – 19 เม.ย.67 เข้าระบบที่ regservice.buu.ac.th รับสมัครนิสิตปริญญาตรีทั้งภาคปกติ(เรียนวันจันทร์-ศุกร์) และภาคเทียบโอน(เรียนเสาร์-อาทิตย์)
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่
1.เปิดรับคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
🎓 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
🎓 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว (บธ.บ.)
🎓 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ (วท.บ.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร 👨‍🎓👩‍🎓
👉 ภาคปกติ วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
👉 ภาคเทียบโอน วุฒิปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ดูรายละเอียดสาขาวิชาได้ที่เว็บไซต์ http://sciso.sakaeo.buu.ac.th
………………………………………………………………………………….
2.เปิดรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
-หลักสูตรระดับปริญญาตรี
• สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (วท.บ.)
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์
• สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.)
• แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ
📝 สอบถามข้อมูลสาขาวิชาโดยตรงได้ที่:
-สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์)
☎️ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ (โทร 089-490-5896)
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
☎️ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ (โทร 062-946-1161)
-แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ
☎️ติดต่อได้ที่ อ.ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช (โทร 061-415-2225)
หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม: https://buulog.com/ หรือ FB: BUULOG
_________________________________________________________________
นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรายวิชาลงเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) และหลักสูตรระยะสั้น (Short course) ดังนี้
👉 4 รายวิชาลงเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) (วิชาละ 3 หน่วยกิต) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
👉 6 หลักสูตรระยะสั้น (Short course) สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
📝📱 สอบถามข้อมูลได้ที่: ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ (โทร 089-490-5896)
 

ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS รอบ 2 : Quota

Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก (รับสมัคร 13 กพ.-19 เม.ย.67)

Image   ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)(รับสมัคร 13 กพ.-19 เม.ย.67)

416total visits,1visits today