ประกาศ เรื่อง ให้บุคคลภายนนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ศูนย์อาหารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ จำนวน 2 ล็อค

ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่อาหาร

400total visits,1visits today