– ประกาศ เรื่อง รายชื่อนิสิตสมัครหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อนิสิต สมัครหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

มี 2 รูปแบบ

1.คือรายชื่อนิติที่ดำเนินการกอกใบสมัครในระบบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 98 คน

2.รายชื่อนิสิตที่ดำเนินการจองในระบบแต่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกใบสมัครในระบบ จำนวน 35 คน

ซึ่งนิสิตรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2566

โดยกำหนดเข้าหอหักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิงในวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2566

ซึ่งนิสิตต้องมารายงานตัวเข้าหอพัก ณ อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อดำเนินเอกสารเข้าหอพัก ดังนี้

1.ตรวจสอบรายชื่อ

2.ติดต่อขอรับเอกสาร

3.ลงรายมือชื่อในเอกสาร

4.ชำระเงินค่าหอพัก

5.รับกุญแจ-คีการ์ด

6.ส่งเอกสารการสมัคร

จากนั้นนิสิตขอของเข้าหอพักให้เรียนร้อย โดยก่อนเข้าหอพักต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินต่อเจ้าหน้าที่หอพักให้เรียบร้อย

……………

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 037-261802 ต่อ 1116 งานกิจการนิสิต

372total visits,1visits today