– เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมงานวันครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566

เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมงานวันครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น 2 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

โดยเวลา 06.00 – 08.00 น. วิ่งสถาปนาวิทยาเขตสระแก้ว

09.00 -10.00 น. ร่วมกิจกรรมทำบุญ

10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมกิจกรรมปลูกต้นหางนกยูงบริเวณหอพักนิสิตหญิง

.

# AnniversaryBUUSK

#ครบรอบ 26 ปี

#วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

#มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว

#BUUSK

630total visits,1visits today