– ประกาศเรื่อง กำหนดการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ของหอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง และกำหนดการเปิดหอพักนิสิต ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

3.ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการรับ

275total visits,1visits today