– ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตหอพัก ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตหอพัก ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566
สามารถจองห้องพักได้ ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. ถึง 4 พ.ย. 2566 ผ่านทาง http://affairs.buu.ac.th/index.php/login
โดยชำระเงินภายในวันที่ 2 ต.ค. ถึง 4 พ.ย. 2566 ณ ห้องการเงินชั้น 1 อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
เปิดหอพัก 2/2566 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานกิจการนิสิต โทร 037261802 ต่อ 1116 พี่ลูกตั้ม

103total visits,2visits today