– ประชาสัมพันธ์กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ

สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีอุทกภัย ⛈
————
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อขอรับความช่วยเหลือผ่านทางกองทุนอุบัติภัยนิสิต
📱 ได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตสังกัด หรือ งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
☎️ 038 102 222 ต่อ 1511
📝 รายละเอียดเพิ่มเติม https://shorturl.asia/0JX6D
————

293total visits,1visits today