– ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

.1.แบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สำหรับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ

( ผู้บริหาร บุคลากรและบุคคลทั่วไปของหน่วยงาน ) ทาง https://forms.gle/uXa5mH8JWoCZPkpE8

.

2.แบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

สำหรับสถานศึกษา/อาชีวศึกษา ( นักเรียนระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา ) ทาง https://forms.gle/HJhz5Y83W8jazqs78

สอบถามเพิ่มเติม งานรับเข้าศึกษาต่อ โทร 037-261-802, 037-261-559-60

1.อว8135_ว0448ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้

864total visits,1visits today