– ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2566

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารปีการศึกษา 2566
——-
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สำหรับนิสิตชายที่เกิด พ.ศ 2546 และที่ยังไม่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกับทางมหาวิทยาลัยบูรพา
ให้มาดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร🇹🇭🇹🇭🇹🇭
——–
เอกสารประกอบ
1.คำร้องขอผ่อนผันฯ กรอกในระบบและพิมพ์มา 1 ฉบับ
2.สำเนา สด.9 จำนวน 3 ฉบับ
3.สำเนาหมายเรียก สด.35 จำนวน 3 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  3 ฉบับ
6.สำเนาบัตรนิสิต จำนวน  3 ฉบับ
7.หนังสือรับรองการเป็นนิสิต ตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ (ติดต่อขอรับได้ที่กองทะเบียนฯ)

ให้นิสิตดำเนินตามขั้นตอนในประกาศ ขั้นตอนการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารปีการศึกษา 2566

การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปี 2566 วข.สระ

544total visits,1visits today