– ประกาศเรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566🎯

ทุนคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปลาย ป

ประกาศการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566🎯

https://drive.google.com/file/d/1gFvVkNVk7LGLpG_mrtJZKJhmhy3z-ZX4/view?usp=drive_link <<อ่านรายละเอียดและคุณสมบัติตามประกาศ

📣 ขอให้นิสิตจัดทำเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน หากเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ❌
👉 สมัครขอรับทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันนี้ – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.
https://drive.google.com/drive/folders/1r4SnveGdYf0INGT_2bXK42owgbvPHdmT?usp=drive_link

🔍ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

📌กำหนดการสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

#งานกิจการนิสิต
#ทุนส่งเสริมการศึกษา
#มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว

341total visits,6visits today