– ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วที่ ๐๐๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 

 

 

1089total visits,1visits today