คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการพัฒนาครูวิชาการยุคใหม่ หลักสูตร “Innovative Academic Leaders (IAL)”ตามโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (TSQA) จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว

จดหมายข่าว_sci-so_28-67

153total visits,2visits today