– ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

157total visits,1visits today