มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเข้าร่วมเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการยกระดับความสามารถทางการแข่งข้นและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจร่วมในธุรกิจการผลิตเนื้อโคอย่างยั่งยืน เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา ณ เขาอีด่างฟาร์ม ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

จดหมายข่าว_sci-so_30-67

141total visits,1visits today