– ประกาศเรื่อง กำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 หอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา-เรื่อง-กำหนดการจอง

40total visits,3visits today