วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วมพิธีบวงสรวง พิธีถวายพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ซึ่งเป็นวันรัฐพิธี และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดสระแก้วกำหนดจัดงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดพันธุ์ไก่ชน การทดสอบสายพันธุ์ไก่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP และการจัดนิทรรศการของหน่วยงาน การแข่งขันชกมวย และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๔  มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

414total visits,1visits today