– ประกาศ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหารอาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ จำนวน 2 ล็อค

ประกาศครั้งที่ 2 ส่งน้องหญิง

ประกาศเรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพืนที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหารอาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ จำนวน ๒ ล็อค

>>>>>>>>>ดาวน์โหลดแบบในเสนอราคาเช่าพื้นที่<<<<<<<<<<

 

54total visits,1visits today