>> ประกาศกำหนดการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 หอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง

ประกาศกำหนดการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 หอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง

ประกาศกำหนดการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 
1. นิสิตที่สนใจสมัครเข้าพักในหอพักนิสิตสามารถสมัครได้ตั้งแต่ 11 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.(ยกเว้นวันหยุด)
ใบสมัครสามารถดำเนินการส่งทางไปรษณีย์
โดยระบุ….ใบสมัครเข้าพักในหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 254 ม.4 ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว 27160
หรือสามารถติดต่อส่งด้วยตนเองที่วิทยาเขตสระแก้ว (ในเวลาราชการ)

โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนของประกาศ
2. นิสิตติดต่อชำระเงินที่งานการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคารเทียนทอง พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน ในวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดและ อัตราค่่าหอพักนิสิต : ดาวน์โหลด

ใบสมัครพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว : ดาวน์โหลด

Share Button

171total visits,1visits today