– ประกาศงานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร

1. รับสมัครทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน รายละเอียดดังนี้

1.1 ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปีการศึกษา 2563  (หมดเขต 31 ม.ค. 63)

1.2 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (หมดเขต 10 ม.ค. 63)
(กลุ่มที่ 2 สาหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

1.3 บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จากัด ปีการศึกษา 2562 (หมดเขต 14 ก.พ. 63)

1055total visits,1visits today